Rakastan uuden oppimista ja opitun hyödyntämistä työssäni. Kouluttaudun jatkuvasti ja monipuolisesti.

Täydennyskoulutuksia:

 • Tunne- ja turvataidot lasten ja nuorten kuntoutuksessa v. 2023 1 op
 • Puheterapeuttipäivät 2023: Teemana puhe- ja oraalimotoriset pulmat v. 2023 2 pv
 • AAC käytännössä - tehokkaat menetelmät v. 2023 2 pv
 • Nepsy-lapsi varhaiskasvatuksessa v. 2022 5 op
 • Lapsen kohtaaminen ratkaisukeskeisesti v. 2022 3 op
 • Ben Furman: Muksuoppi v. 2022 3 op
 • Luonteva vuorovaikutus - saavuta kuntoutuksen tavoitteet - verkkokoulutus v. 2022 2 pv
 • "Mitä jokaisen terapeutin tulisi tietää syömispulmien selättämisestä?" -verkkokoulutus v. 2022 1 pv
 • Monikielisten lasten kuntoutus ja vanhempien ohjaaminen v. 2022 1 pv
 • Mitä vikaa syömisessä & Syömisen terapiasta v. 2021 1 op
 • Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla -työpaja, Osa II v. 2021 1 pv
 • Lasten pragmaattisen kommunikaation kuntoutus v. 2021 0,5 pv
 • Tunnesäätelyn ja aggressionhallinnan aakkoset v. 2020 2 pv
 • Nimeämistaitojen arviointi ja tukeminen v. 2020 2 pv
 • Gas-logopedisessä viitekehyksessä v. 2020 1 pv
 • Etäpuheterapiaa! v. 2020 0,5 pv
 • Leikki lapsen kehityksen tukena v. 2020 2 pv
 • Valikoiva puhumattomuus - tunnistaminen ja lähi-ihmisten ohjaus v. 2019 0,5 pv
 • Haastava käyttäytyminen - syyt, ennaltaehkäisy ja kohtaaminen v. 2019 1 pv
 • iPad neuropsykiatrisen asiakkaan terapiassa v. 2019 1pv
 • Kättä pidempää. Helpot apuvälineet puheen kuntoutuksessa v. 2019 1 pv
 • Lukemisen sujuvuuden harjoittelun tukeminen Ekapelin avulla v. 2018 1 op
 • Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla -workshop v. 2018 1 pv
 • Suun ja kasvojen alueen kinesioteippaus, vibra- ja termiset hoidot v. 2018 1 pv
 • ICF-koulutus (International Classification of Functioning, Disability and Health) v. 2018 2 pv
 • Ammatinharjoittajakoulutus v. 2017 1 pv
 • Introduction to PROMPT: Technique Workshop v. 2017 3 pv
 • Picture Exchange Communication System (PECS) – Level 1 v. 2017 2 pv
 • PRT (Pivotal Response Training) v. 2017 2 pv
 • GAS – tavoitteen asettamisen ja saavuttamisen arvioinnin menetelmä v. 2017 3 pv
 • Myofunktionaalinen terapia v. 2017 2 pv
 • Kuinka K-äänne kuntoutetaan v. 2017 1 pv
 • Kommunikaation kolmio ja kulmakivet v. 2017 1 pv
 • Miten aloitan kuntoutuksen puhumattoman lapsen kanssa v. 2016 1 pv
 • Kuinka vokaalit kuntoutetaan v. 2016 1 pv
 • Kipinää ja käytännönideoita kuvakommunikointiin v. 2016 2 pv
 • Kuinka M-, V- ja P-äänne kuntoutetaan v. 2016 1 pv
 • Apraxia: Sensory Motor Approach to Apraxia of Speech and Related Motor Speech Disorders v. 2016 1 pv
 • Voimauttavan vuorovaikutuksen käytännöt ja soveltaminen v. 2016 1 pv
 • Näin ohjaan yhteisöä v. 2016 1 pv
 • Kuinka R-, S-, L-, D-, T- ja N-äänne kuntoutetaan v. 2016 1 pv
 • Ammatinharjoittajakoulutus v. 2015 2 pv
 • OPT 2: Oral Placement Therapy: Assesment & Program Plan Development v. 2015 2 pv
 • OPT 1: A Three-Part Treatment Plan for Oral Placement Therapy v. 2015 2 pv
 • Laulupiirtämisen perusteet & Ketteräksi kirjaimista – notkeaksi numeroista v. 2015 1 pv
 • Apua syömispulmiin – Diagnosointi ja hoitosuunnitelma lapsen syömisterapiassa v. 2015 1 pv
 • Värivihjeet – Väreillä puhumaan ja lukemaan v. 2015 1 pv
 • Oraalimotoriikan arviointi ja kuntoutus v. 2015 1 pv
 • Kosketusvihjeet lasten puhemotoriikan kuntoutuksessa v. 2015 1 pv
 • Dyspraksian kuntoutus v. 2014 1 pv
 • Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus v. 2013 1 pv
 • Fonologiatesti: Uusi menetelmä lasten äänteellisen kehityksen arviointiin v. 2012 1 pv
 • Erotusdiagnostiikka lasten puhemotoriikan häiriöissä v. 2012 1 pv
 • Autistisen lapsen puheterapia v. 2011 1 pv
 • Puheterapeuttipäivät: Puhe takussa vai nielu tukossa v. 2011 2 pv
 • Foniatrian alueellinen koulutuspäivä – Kielihäiriöinen lapsi v. 2009 1 pv


Lisäksi vuosina 2007-2014 osallistuin useisiin luentoihin ja koulutuksiin, jotka liittyivät lasten ja aikuisten puheterapiaan. Olen myös suorittanut erityispedagogiikan approbatur-opinnot vuonna 2001 sekä opiskellut erityispedagogiikan perusopinnot uudelleen vuonna 2022. Lisäksi minulla on voimassa oleva ensiapukoulutus (EA 1).