OLET TERVETULLUT KOTISIVUILLENI!

 

Kuka?

Olen puheterapeutti Eveliina Ilkko:

 • valmistunut Oulun yliopiston logopedian koulutusohjelmasta filosofian maisteriksi ja laillistetuksi puheterapeutiksi vuonna 2007
 • töissä Helsingin kaupungin lasten foniatrian ja puheterapian poliklinikalla vuosina 2007-2014
 • toiminut yksityisenä ammatinharjoittajana ja Kelan palveluntuottajana vuodesta 2015 lähtien
 • työkokemusta erityisesti monikulttuuristen lasten, mutta myös suomenkielisten lasten vuorovaikutustaitojen sekä puheen ja kielen kehityksen taitojen arvioinnista, kuntoutuksesta ja ohjauksesta
 • saanut työnohjausta säännöllisesti
 • täydennyskouluttautunut laajasti

Mitä?

 • tarjoan suomenkielistä puheterapiakuntoutusta, jonka Kela myöntää ja rahoittaa vaativana lääkinnällisenä terapiapalveluna

 

 

"Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on poistaa, lieventää ja ehkäistä vuorovaikutuksen, kommunikoinnin sekä puheen ja kielen kehityksen häiriöitä, jotta arjen toimintakyky ja kommunikointi sujuisivat paremmin."

Kenelle?

 • lapsille, joille on diagnosoitu esim. kielellinen erityisvaikeus, kehityksellinen verbaali dyspraksia, monimuotoinen kehityshäiriö, autismin kirjon häiriö, kuulovamma tai lukemisen ja kirjoittamisen oppimisen vaikeus

Miten?

 • mukavan vuorovaikutuksellisen ja iloa tuottavan toiminnan avulla; leikit, pelit, kirjat, laulut, lorut
 • puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiomenetelmien avulla (esim. kuvat, tukiviittomat)
 • puheterapiaan suunnattujen menetelmien avulla (esim. PROMPT, PECS, PRT, OPT)
 • yhteistyössä asiakkaan lähiympäristön kanssa    
 • hyvän kuntoutuskäytännön mukaisesti, GAS-tavoitteenasettelun avulla, ICF-viitekehys huomioon ottaen
 • Kelan terapian palvelukuvauksen mukaisesti

Missä?

 • Helsingin ja Vantaan alueella, erityisesti Länsi- ja Pohjois-Helsingissä
 • asiakkaan arkiympäristössä; päiväkoti-, koulu- ja kotikäynteinä