Tervetuloa kotisivuilleni!

Kuka?

Olen puheterapeutti Eveliina Ilkko:

 • valmistunut Oulun yliopiston logopedian koulutusohjelmasta filosofian maisteriksi ja laillistetuksi puheterapeutiksi vuonna 2007
 • töissä Helsingin kaupungin lasten foniatrian ja puheterapian poliklinikalla vuosina 2007-2014
 • toiminut yksityisenä ammatinharjoittajana ja Kelan palveluntuottajana vuodesta 2015 lähtien
 • työkokemusta erityisesti monikulttuuristen lasten, mutta myös suomenkielisten lasten vuorovaikutustaitojen sekä puheen ja kielen kehityksen taitojen arvioinnista, kuntoutuksesta ja ohjauksesta
 • saanut työnohjausta säännöllisesti
 • täydennyskouluttautunut laajasti

Mitä?

Minulla on voimassa oleva sopimus Kelan kanssa terapiapalvelun toteuttamisesta, joten tarjoan suomenkielistä puheterapiakuntoutusta, jonka Kela myöntää ja rahoittaa vaativana lääkinnällisenä terapiapalveluna. Kohderyhmänäni ovat lapset ja tällä hetkellä tarjoan puheterapiakuntoutusta vain niille lapsille, joille Kela on myöntänyt puheterapiakuntoutuksen. Näillä asiakkailla on mahdollisuus hakea matkakorvauksia Kelalta. Linkit-välilehdeltä löytyy lisätietoa Kelasta, Kelan palvelunumeroista sekä Kelan palvelupisteistä.

"Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on poistaa, lieventää ja ehkäistä vuorovaikutuksen, kommunikoinnin sekä puheen ja kielen kehityksen häiriöitä, jotta arjen toimintakyky ja kommunikointi sujuisivat paremmin."


Kenelle?

 • lapsille, joille on diagnosoitu esim. kehityksellinen kielihäiriö, kehityksellinen verbaali dyspraksia, monimuotoinen kehityshäiriö, autismin kirjon häiriö, kuulovamma tai lukemisen ja kirjoittamisen oppimisen vaikeus

Miten?

 • mukavan vuorovaikutuksellisen ja iloa tuottavan toiminnan avulla (esim. leikit, pelit, kirjat, laulut, lorut)
 • puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiomenetelmien avulla (esim. kuvat, tukiviittomat, piirtäminen, ilmeet, eleet)
 • puheterapiakuntoutukseen suunnattujen menetelmien avulla (esim. PROMPT, PECS, PRT, OPT)
 • puheterapiakuntoutukseen soveltuvien terapiavälineiden ja -materiaalien avulla (esim. OPT-välineet, iPad, Boardmaker-kuvaohjelma, PCS-kuvat)
 • yhteistyössä asiakkaan lähiympäristön kanssa
 • hyvän kuntoutuskäytännön mukaisesti, GAS-tavoitteenasettelun avulla, ICF-viitekehys huomioon ottaen
 • Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palvelukuvauksen mukaisesti

Missä?

 • Helsingissä, Vantaalla, Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Keravalla, Nurmijärvellä, Sipoossa ja Tuusulassa
 • asiakkaan arkiympäristössä; päiväkoti-, koulu- ja kotikäynteinä